Privacyverklaring website Dierenartsenpraktijk West-Betuwe

Privacy en bescherming van persoonsgegevens

Het is mogelijk om deze website te gebruiken zonder het achterlaten van persoonlijke gegevens. Om gebruik te kunnen maken van onze services dient u zich eerst te registreren. Uw persoonlijke gegevens (naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, IBAN etc.) worden door ons verwerkt met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG). De volgende bepalingen verschaffen informatie over het doel en de scope van het verzamelen en opslaan van persoonlijke data zoals uitgevoerd door Dierenartsenpraktijk West-Betuwe.

Cookies

Op deze website wordt gebruik gemaakt van zogeheten cookies. Een cookie is een klein databestand. Uw browser slaat hierin enkele gegevens op die door uw browser worden verstuurd. In een cookie worden nooit persoonsgegevens opgeslagen. Het gebruik van cookies is veilig. De meeste cookies zijn zogeheten sessiecookies die direct na uw bezoek worden gewist. Cookies bevatten informatie die ons bij een later bezoek in staat stelt u te herkennen. Herkenning vindt plaats op basis van de in de cookie opgeslagen informatie van het IP-adres. Cookies stellen ons in staat om uw gebruiksgemak te vergroten en toegang tot onze website te faciliteren. U kunt het gebruik van cookies voorkomen door het wijzigen van de cookie-instellingen binnen uw browser. Houd er rekening mee dat u bij wijziging van deze instellingen mogelijk niet volledig gebruik kunt maken van alle functionaliteiten van deze website.

Registreren

Om gebruik te maken van onze services dient u zich eerst te registreren. De gegevens die u invoert gedurende de registratie, zoals naam, emailadres telefoonnummer etc. worden uitsluitend gebruikt om u te voorzien van informatie aangaande de diensten van Dierenartsenpraktijk West-Betuwe en/of de daaraan gerelateerde producten. Gedurende de registratie worden naast de ingevoerde gegevens ook de tijd en datum van registratie opgeslagen. Dit doen wij om u en onszelf te beschermen tegen misbruik van uw gegevens door derden die u zonder uw weten bij ons registreren.

Google privacy statement

De website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse- service die u wordt aangeboden door Google Inc. (Google). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (in ons geval zonder uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u deze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (www.dierenartswestbetuwe.nl) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van de website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Opt-out voor Google Analytics

Als u het script van Google Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Geheimhouding/verzoek tot wissen gegevens

In lijn met de privacy rechten zoals deze gelden volgens de AVG hebben gebruikers van deze website het recht op informatie over het gebruik van hun persoonsgegevens. Ook kunnen gebruikers inzage, correctie en verwijdering van hun gegevens vragen en bezwaar maken tegen het gebruik ervan zolang dit niet in strijd is met een geldende wettelijke bewaarplicht.

Contact

Wij bieden u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via e-mail en/of het contactformulier op onze website. In dit geval worden alle data opgeslagen om uw contact verzoek te kunnen behandelen. Wij delen geen gegevens met derden. Wij leggen geen relatie tussen gegevens met andere gegevens die worden verzameld op onze website.